Na Gimnaziji Novo mesto se ponovno veselimo uspeha naših dijakov na splošni maturi. Dijaki so v povprečju na letošnjem spomladanskem roku mature dosegli 21,92 točk, kar je več kot eno točko nad slovenskim povprečjem. Med vsemi dijaki, ki so v spomladanskem roku uspešno opravili maturo, je tudi osem zlatih maturantov, torej tistih, ki so na maturi dosegli 30 točk in več. preberite več »
več … Uspeh novomeških gimnazijcev na splošni maturi