Dolenjci smo mnenja, da je zdrava hrana osnovna človekova pravica. Podpiramo bio živila, ekološko pridelano sadje in zelenjavo ter stremimo k naravni vzreji domačih živali in perjadi. 

Ekološko kmetovanje je način trajnostnega kmetovanja, kjer kmetovalec (kmet) šteje kmetijo kot celosten sistem, v smislu, tla – rastline – živali – človek, in skrbjo za njihovo ravnovesjr. Ta prastara oblika kmetovanja se v času napredka in industrializacije le nadaljuje, kjer se je zaradi človekove ležernosti pred desetletji že skoraj končala. Pri pridelavi ekološke hrane oziroma bio pridelkov pade poseben poudarek na ohranjanju rodovitnih tal z večanjem humusa in z rabo organskih gnojil. Na bio ekoloških kmetijah pridelujejo kakovostno krmo prilagojeno potrebam živali, katera prispeva k dobremu počutju in zdravju le teh. Brez omenjenega ni kakovostnega mesa, mleka in jajc.

Vse več ljudi si želi živeti zdravo in uživati zdravo hrano, a si žal te dobrine ne more privoščiti vsak.