Stanje na elektro omrežju Novo mesto in Dolenjska. Delovanje in začasne prekinitve električnega toka za gospodinjstva in industrijo na Dolenjskem (Novo mesto, Bela Krajina…)
Trenutne in načrtovane prekinitve dobave elektrike.