Novo mesto, Prestolnica Dolenjske!

Novo mesto ima bogato zgodovino in tradicijo. Je sedež mestne občine Novo mesto, novomeške Univerze, kot tudi rimskokatoliške Škofije Novo mesto.

Naselje na tako imenovanem okljuku reke Krke, kamor sodi staro mestno jedro Novega mesta, uradno obstaja od 14. stoletja, natančno od leta 1365. Prebivalci so območje Dolenjske poseljevali sicer poseljevali že pred dva tisoč leti. Število prebivalcev gospodarsko največje jugovzhodne slovenske je preko 140.000.

Po številu prebivalcev je MO Novo mesto (MONM) 6. med enajstimi slovenskimi mestnimi občinami. V sami prestolnici regije Jugovzhodne Slovenija živi okoli 36.500 prebivalcev.

Od prostranih pokrajin Gorjancev, ki s svojimi pešpotmi in nepričakovanimi izviri zdravilne pitne navdušujejo pohodnike, do osvežujoče lepotice Krke. Pustite si začutiti utrip vinorodnih okoliških gričev pa vse do grajskih lepot Gradu Otočec.

Novo mesto sestavlja Glavni Trg, Breg, Loka, Krka, in po novem tudi, Novi Trg ter bližnji okoliš, ki ga sestavljajo; Bršljin, Žabja vas, Ločna, Šmihel, Drska, Gotna vas.

V samem mestu se križata zgodovinska dediščina z ovitim obročem reke Krke okoli samega starega mestnega jedra. Osrednji del starega mestnega jedra predstavlja Glavni trg, nekoč največji srednjeveški mestni trg v Sloveniji. Glavni trg je bil leta 2019 povsem spremenjen in je sprejel povsem nov prometni režim, kamor promet z vozili, brez posebne dovolilnice, ni več možen. Rotovž, kjer je sedeš MO Novo mesto je še vedno arhitekturna znamenitos, kot tudi arkade.

Na skalnatim bregom pozidan dela mesta pod katerim se vije reka Krka je verjetno ena izmed najbolj slikovitih znamenitosti mesta. V starinskem stilu strnjene gradnje so mojstrsko prilagojene zahtevnemu terenu.

Od Brega te urejena pešpot ob Krki pripelje na Loko. Pred znamenitim gostiščem Na Loki je most novejše gradnje, pokatere reko lahko prečkajo le pešci in kolesarji.
Reka Krka je eden od nepogrešljivih naravnih elementov, ki dajejo podobo, Rudolfovemu, danes Novemu mestu. Dolina reke Krke je z neločljivim prepletom naravne in kulturne dediščine svojevrsten simbol Dolenjske. Reka Krka je še danes ena najbogatejših slovenskih rek z ribami.

Dolenjska, ki še že desetletja velja ua gospoarsko najbolj razvito regij v državi se lahko pohvali tudi z biseri dolenjske štejemo tudi štiri paradne konje slovenskega izvoznega gospodarstva;
Krka d.d.,
Revoz d.d.,
Adria Mobil d.o.o. in
TPV, d.o.o.
Poleg ekonomske razvitosti dolenjska regija in Novo mesto veljata za izvir talentov s področjih režije, fotografije, plesa, glasbe, športa, literature, gledališča.
Skratka jugovzhodni del lepe Slovenije ima več, kot dovolj argumentov, da ga obiščete.

Novo mesto vas bo napolnilo z energijo, po kateri ste hrepeneli že dolgo.