Eno gospodinjstvo lahko prevzame največ dva bona, storitev pa po predhodnem naročilu opravljajo naslednje ambulante: – A+VET veterinarska ambulanta (Markljeva ulica 2), – Veterinarska ambulanta Buba (Ljubljanska cesta 27), – JANG veterinarska ambulanta (Kandijska cesta 27), – Veterina Novo mesto, ambulanta za male živali (Šmarješka cesta 2). S projektom želimo poleg spodbujanja odgovornega lastništva živali zmanjšati tudi možnosti okužb s prenosljivimi boleznimi, poškodbe, infekcije in potepanja mačkov ter s tem povezane prometne nesreče, predvsem pa prispevati k skrbnemu nadzoru števila mačjih mladičev, ki bi neuspešno iskali ljubeč dom. Na občini  sicer vse leto skrbimo tudi za zapuščene živali s financiranjem delovanja novomeškega zavetišča.  
več … Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk – odgovorno lastništvo živali