Izbrani izvajalec del BGP Gradnje iz Gradca pri Metliki je v Škocjanu dokončal z urejanjem komunalne infrastrukture novega, 1,8 hektarov velikega stanovanjskega naselja, imenovanega Hrastulje 2. V soseski, ki leži severovzhodno od Škocjana, je tako vse nared za gradnjo prvih samostojnih hiš, zainteresirani bodo lahko pridobili gradbeno dovoljenje. preberite več »
več … Gradnja 18 hiš v Škocjanu se lahko prične!