Energetska prenova Doma XIV. divizije na Senovem, ki ga uporabljajo posamezna društva in v njem potekajo različne aktivnosti, poteka po načrtu. Do zdaj so denimo energetsko obnovili vkopani del objekta, je navedla Mestna občina Krško. Predviden konec del pri projektu, katerega okvirna vrednost je skoraj 2,3 milijona evrov, je konec junija 2023.preberite več »
več … Dom XIV. divizije bodo energetsko obnovili do konca junija 2023