Občina Škocjan je za občane pripravila tri delavnice za lažjo pripravo Strategije razvoja občine do leta 2030 – Veseli odziva mladih – Sprejet zaključni račun, kaj je vzrok za manjšo realizacijo? – Občina je zadolžena še za 500 tisoč evrovpreberite več »
več … DL: Priprava strategije – Kje vidijo občino čez osem let?