Občina Črnomelj je objavila, da je prenehala z najemom prostora, namenjenega parkiranju pri nekdanjem Belsadu v Kanižarici, saj ima zasebni lastnik s prostorom predvidene druge načrte.   Sporočili so še, da je brezplačno parkiranje v Črnomlju omogočeno na Majerju, pri bivši vojašnici, in pri akvaduktu. V popoldanskem času, sobotah, nedeljah in praznikih pa je brezplačno parkiranje omogočeno tudi na parkiriščih, na katerih je določeno plačilo parkirnine ali časovna omejitev. A. L.
več … Črnomelj: Parkiranje pri nekdanjem Belsadu