Varovanja neprijavljenih shodov so povzročila kar 882.650,82 evra stroškov. Poslanka Anja Bah Žibert vlado sprašuje, zakaj morajo te stroške kriti davkoplačevalci? Poslanka opozarja, da so neprijavljeni shodi državljane stali približno za eno šolo, en dom za starejše ali dva vrtca. Poslanka Anja Bah Žibert je Vladi RS naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z umikom soglasja za prve tožbe, vložene zoper posameznike, povezane z zahtevki za povrnitev stroškov. Državno odvetništvo je decembra 2021 vložilo prvo tožbo zoper znanega organizatorja neprijavljenih protestov. Pri tem je šlo za zahtevke za povrnitev stroškov policiji na neprijavljenih shodih v zadnjih dveh letih. Bah Žibertova je ob tem spomnila na 6. člen Zakona o javnih zbiranjih, ki določa, da je shode oz. prireditve prepovedano organizirati z namenom, “da bi se na njih izvrševala kazniva dejanja oziroma pozivalo k izvrševanju kaznivih dejanj, ali z namenom povzročanja nasilja, motenja javnega reda oziroma oviranja javnega prometa.” Izpostavila je še 10. člen Zakona o javnih zbiranjih, ki določa, da mora organizator shod oz. prireditev organizirati tako, da bo poskrbljeno za red, da ne bosta ogrožena življenje in zdravje udeležencev ali drugih oseb oziroma premoženje, da ne bo ogrožen javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje. Nadalje mora organizator določiti vodjo, hkrati pa zagotoviti tudi rediteljsko službo. Glede na 11. člen Zakona o javnih zbiranjih mora organizator shoda tega prijaviti najmanj tri dni pred dnevom shoda, organizator prireditve pa najmanj pet dni pred dnevom shoda. Shodi so bili zelo dobro organizirani Poslanka Anja Bah Žibert opozarja, da je…
več … Anja Bah Žibert: “Zakaj morajo visoke stroške varovanja zaradi neprijavljenih shodov kriti davkoplačevalci?”