Na četrtkovi, tokrat tretji seji občinskega sveta so žužemberški občinski svetniki sprejeli letne programe za javno gasilsko službo, kulturo in šport ter določili nove ekonomske cene predšolske vzgoje ter pogrebne in pokopališke dejavnosti. Sprejet je bil cenik najema občinskih nepremičnin in določena vstopnina za voden ogled gradu. Tik pred koncem seje je župan imenoval dva podžupana, in sicer Janeza Pirca in Roka Zupančiča. Občinski svetniki so potrdili podražitev programov predšolske vzgoje. Ta bo po novem v prvi starostni skupini dražja za skoraj 17 odstotkov, v drugi starostni skupini pa za dobrih 13 odstotkov. Ob tem so v razpravi poudarili, da je cena še vedno najnižja v okolici. Kdor se bo znašel v finančni stiski, pa lahko za pomoč zaprosi preko Komisije za vloge in pritožbe. Sprejeta je bila tudi nekaj odstotkov višja cena pokopališke in pogrebne dejavnosti. Energetska kriza je zaznamovala tudi osnovno šolo Žužemberk. Stroški so se močno povečali, zato so svetniki potrdili nekoliko višje sofinanciranje materialnih stroškov. V preteklem letu je Računsko sodišče RS občini izdalo negativno mnenje za poslovanje v letu 2020. Med drugim je bilo očitano negospodarno ravnanje z domom v Poreču in brezplačno oddajanje občinskih nepremičnin (grad, sejna soba, kulturna dvorana, loka …). Svetniki so zato sprejeli cenik za oddajo nepremičnin v najem. Domača društva bodo kljub ceniku plačala zgolj 10 odstotkov cene. Določena je bila tudi cena za voden ogled gradu, ki za skupine znaša 4 evrov za odraslega in 2 evra za otroke, zbrana sredstva bodo namenjana za vzdrževanje in obnovo gradu. Individualni obisk gradu zaenkrat ostaja…
več … Žužemberk: Seja v znamenju novih cen, imenovanje podžupanov