Po uspešno izvedenih preventivnih aktivnostih »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« in to prvič na daljavo (preko videokonference Zoom) za skupaj 37 učencev devetošolcev iz OŠ Artiče in OŠ Velika Dolina, smo dne 25. 2. 2021 preventivni program izvedli na daljavo tudi za dijake Ekonomske in trgovske šole Brežice. V dogovoru s šolo smo za okoli 150 dijakov (1. in 2. letniki) izvedli predavanja in preventivne delavnice na temo droge in zasvojenost. Spregovorili smo o različnih vrstah zasvojenosti, povedali, kako se lahko obvarujemo pred drogami, poudarili pomen pozitivne samopodobe, učenci pa so nam zaupali tudi stiske v zvezi s šolo na daljavo ter skrb ob vrnitvi v šolske klopi (strah pred ocenjevanjem znanja). preberite več »
več … ”Žuram s prijatelji, ne z drogo!” preko videokonference za učence ETrš Brežice