Župani občin, po katerih vodi dolenjska železnica, so na družbo DRI upravljanje investicij naslovili pripombe na pripravo strokovnih podlag za nadgradnjo železniške proge Metlika-Ljubljana na odseku Novo mesto-Ivančna Gorica. Menijo, da načrt v okviru priprave državnega prostorskega načrta ni dovolj ambiciozen.preberite več »
več … Župani o posodobitvi dolenjske železnice: ”Načrt ni dovolj ambiciozen”