Mednarodna razstava Bratje po orožju je nastala na podlagi sodelovanja treh inštitucij, in sicer Dolenjskega muzeja Novo mesto, Arheološkega muzeja iz Zagreba ter Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete v Zagrebu. Razstava je v letu 2019 gostovala v Zagrebu, Novem mestu, in Kaptolu pri Požegi, od 6. oktobra 2021 pa gostuje v Arheološkem muzeju Zadar. Razstava BRATJE PO OROŽJU ELITE STAREJŠE ŽELEZNE DOBE  prikazuje dva bojevniška grobova iz kaptolske in dolenjske skupine. Čeprav se skupini v marsičem razlikujeta, predvsem po pogrebnem obredu, najdemo v materialni kulturi skupnosti iz Kaptola in Novega mesta tudi veliko medsebojnih stikov. Komunikacijo in menjavo med takšnimi geografsko oddaljenimi in kulturno različnimi skupinami so omogočale tesne vezi med njihovimi elitami. Kaže, da je bila ideologija teh elit, ki se je kazala v noši in orožju, dokaj enotna na širšem prostoru, kar je omogočilo ustvarjanje daljnosežnih komunikacijskih mrež, v katerih sta imeli zelo pomembno mesto prav ti središči. Zato sta na razstavi predstavljena bojevnika odličen primer vezi, ki so tvorile kulturno tkivo celinske Evrope v času Homerja, v 8.st. p. n. št.   Fotografije: Dolenjski muzej Novo mesto
več … Župan v Zadru odprl gostujočo arheološko razstavo