Na skupnem sestanku na Mestni občini Novo mesto, ki so se ga udeležili župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, županja Občine Trebnje Mateja Povhe, župan Občine Mirna Peč Andrej Kastelic, župan Občine Mirna Dušan Skerbiš, župan Občine Šmarješke Toplice mag. Marjan Hribar in župan Občine Škocjan Jože Kapler, so naslovili romsko problematiko, neustrezne prometne povezave, priložnosti za nadaljnji razvoj, pa tudi stališča do regionalizacije, za katero si prizadeva Državni svet. Ena od večjih težav Dolenjske je romska problematika. Župani in predstavniki enajstih občin jugovzhodne Slovenije in Posavja so pred časom vložili paket štirih zakonov za urejanje razmer otrok iz težavnih socialnih okolij, tudi romskih, z 31.500 podpisi volivk in volivcev. Državni svet je predlog zakona podprl, Državni zbor pa ga je zavrnil že na matičnem odboru. Na odboru za delo je bil ob zavrnitvi paketa zakonov sprejet sklep, da vlada in Državni zbor do konca leta pripravita zakonodajne spremembe, ki bodo ustrezno in učinkovito naslovile romsko vprašanje, zlasti z vidika vključevanja Romov v družbo. Od 439 romskih otrok v Novem mestu, ki bi med letoma 2017 in 2021 lahko dokončali osnovno šolo, jih je devetletko zaključilo le 28, v srednjo šolo se jih je vpisalo izredno malo. »Ta problematika zadeva celotno območje regije, čeprav je nimajo v vseh občinah. Po zavrnitvi štirih sistemskih zakonskih predlogov iščemo pot, kako naprej, največ možnosti vidimo v Državnem svetu. Tukaj je tudi predsednik Državnega sveta že naredil prve korake pri tem, da bo poskušal biti neke vrste mediator, koordinator med poslanskimi skupinami, da bi našli minimalni skupni imenovalec, po tem, ko vladna koalicija, kljub temu, da je predlog zakonodajnih sprememb najavila do novega leta, ni naredila ničesar,« je poudaril župan Novega mesta Gregor Macedoni. Januarja so občine z evidentiranimi romskimi naselji v Trebnjem podpisale sporazum, s katerim so se zavezale k namenski porabi sredstev, ki jih kot občine, kjer živijo Romi, prejmejo od države. Gre za približno osem milijonov evrov. Denarja, ki ga prejmejo občine, je sicer premalo, da bi lahko reševale vsa vprašanja, povezana z Romi. Delegacija in predstavniki občin so spregovorili tudi o vzpostavitvi pokrajin: »Rdeča nit delovanja Državnega sveta je ustanavljanje pokrajin. Pokrajine bi zaživele na…
več … Župan s predsednikom Državnega sveta o romski problematiki