Osrednji temi četrtkovega srečanja župana Gregorja Macedonija z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem sta bili razvoj regionalnih kolesarskih povezav in gradnja tretje razvojne osi, v Novem mestu pa se v sodelovanju z državo nadaljuje tudi prenova mestnih vpadnic. Pred izvedbo je rekonstrukcija ceste skozi Srebrniče, pred objavo pa razpisi za izvedbo prenove odseka Topliške ceste in odseka državne ceste Mali Slatnik-Petelinjek, ob katerem bo tudi nova večnamenska pot z obračališčem za avtobuse. Na delovnem sestanku z Marjanom Dolinškom, državnim sekretarjem za področje izobraževanja in športa, si je župan ogledal nove prostore Gimnazije Novo mesto in predstavil aktualne investicije šolskih in vrtčevskih ustanov v novomeški občini. Digitalizacijo javne uprave znotraj lokalne skupnosti je župan v petek na krajšem delovnem obisku predstavil ministru za javno upravo Boštjanu Koritniku, srečal pa se je tudi z Zvonkom Černačem, ministrom pristojnim za razvoj in EU kohezijsko politiko. V ospredju zadnjega srečanja je bila ustanovitev javne novomeške univerze in gradnja ustrezne visokošolske infrastrukture. V ta namen imamo na Mestni občini Novo mesto že več let rezervirano lokacijo v Drgančevju. Minister si je v spremstvu župana ogledal tudi prenovljeni Glavni trg in aktivna gradbišča v območju mestnega jedra. Ustanovitev javne univerze je bila tudi eden izmed ključnih poudarkov javne tribune v novomeškem Kulturnem centru Janeza Trdine, kjer je na sklepnem dogodku obiska vladne predstavnike uvodoma nagovoril župan Gregor Macedoni. Vladni predstavniki in predstavniki regije JV Slovenija so si bili enotni, da je javna univerza logičen naslednji korak za nadaljnji razvoj gospodarsko najmočnejše regije v Sloveniji.   Fotografije:…
več … Župan Gregor Macedoni z ministri o ključnih razvojnih projektih JV regije