Slika Brega je delo Francija Urbančiča, člana društva, in jo člani društva podarjajo v znak zahvale za odlično sodelovanje in finančno podporo Mestne občine Novo mestu projektu Galerija na prostem in za njihovo redno dejavnost. Likovno društvo Mavrica deluje že 22 let na področju ljubiteljskega slikarstva, šteje 14 aktivnih članov in poleg Galerije na prostem, organizira skupinske in samostojne razstave svojih članov v občini in izven nje.
več … Župan Gregor Macedoni v dar od društva Mavrica prejel sliko Francija Urbančiča