V sklopu del se je na Cikavi že zaključilo komunalno opremljanje ob Šentjernejski cesti, kjer je potekala izgradnja nove meteorne kanalizacije, odprtega kanala ter ostale podzemne infrastrukture, investicija v skupni vrednosti 3,2 milijona evrov pa se do jeseni nadaljuje na Podbevškovi ulici. S prenovo pripravljamo cono na širitev in na vezavo na 3. razvojno os, predvsem pa celovito urejamo dolgoletne težave z meteornimi vodami na tem območju. Prenova poslovno gospodarske cone na Cikavi je že tretja zapovrstjo, saj so bile v minulih letih ureditve deležne tudi gospodarska cona na Livadi in na Brezovici. S tem želimo zagotoviti ustrezno podporo gospodarskim investicijam, ki prinašajo nova delovna mesta, omogočiti ugodne pogoje za rast in razvoj domačih podjetij, predvsem pa ta območja opremiti z ustrezno komunalno infrastrukturo.
več … Župan Gregor Macedoni si je na Cikavi ogledal gradbišče in podjetji