Evropska unija si je z evropskim zelenim dogovorom zadala ambiciozen cilj, da Evropa do leta 2050 postane prva podnebno nevtralna celina na svetu. Osrednjo silo v boju proti podnebnim spremembam in prehodu na čisto energijo EU vidi v lokalnih skupnostih, združenih v iniciativo Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo, ki jo je podprlo že 10.604 lokalnih skupnosti iz 61 držav, med njimi tudi 59 slovenskih. Mestna občina Novo mesto je k Konvenciji županov za podnebne spremembe, ki je leta 2008 nastala na pobudo Evropske komisije, pristopila maja 2018. Gregor Macedoni je ob imenovanju za nacionalnega ambasadorja poudaril: »Ko govorimo o okolju in naravnih virih, ni izoliranih vrtičkov, ni meja. Zavedati se moramo, da smo del globalnega sveta in da nas realnost podnebnih sprememb zavezuje, da vse projekte načrtujemo in izvajamo z mislijo na okolje. Okoljevarstvo ne sme biti posebno področje dela, temveč mora biti sestavni dela našega vsakodnevnega delovanja. Dejstva in rešitve so jasni, za spremembe tako na ravni vsakega posameznika kot nacionalne zakonodaje pa bo potrebno vložiti veliko dela. Nacionalni ambasadorji moramo delovati tako s pristopom »od zgoraj navzdol« in oblikovanje politik usmerjati v konkretne rešitve, kot tudi s pristopom »od spodaj navzgor«, pri čemer je potrebno aktivirati državljane in spodbujati organizacije, da širijo svoje dobre prakse in motivirajo drug drugega.«    Nacionalni ambasadorji bodo predstavljali povezavo med Konvencijo županov za podnebne spremembe in energijo ter posameznimi državami s ciljem, da se doseže bolj usmerjene aktivnosti in konkretnejše odzive svojih držav. Njihova naloga je promocija iniciative v svoji…
več … Župan Gregor Macedoni novi nacionalni ambasador Slovenije v Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo