Na Mestni občini Novo mesto smo se javili na Javni poziv za podaljšanje certifikata in oddali vlogo, v kateri so opredeljeni ukrepi prednostnih področij mladinske politike, ki so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje osamosvajanja mladih. To so načrtno obravnavanje področja mladine, participacija mladih, organiziranje mladih, informiranje mladih, zaposlovanje mladih, izobraževanje mladih, stanovanjska politika, mobilnost mladih in skupni projekti mladih in občine. Komisija je ob pregledu naše vloge ugotovila, da izpolnjujemo vse kriterije na navedenih prednostnih področjih in izdala sklep o podaljšanju certifikata za obdobje 2020 – 2024, skladno z njim pa smo se zavezali, da bomo še naprej izvajali ukrepe na vseh omenjenih področjih mladinske politike, skupaj z ukrepi navedenimi  v Strategiji za mlade 2021 – 2030, da bo naša lokalna skupnost v aktualnem desetletju oblikovala okvir, ki trajnostno podpira mlade generacije Novomeščanov in Novomeščank na njihovi poti doseganja lastne avtonomije.    Fotografija: Nives Felić
več … Znova smo pridobili certifikat Mladim prijazna občina