Številni znanstveniki s širšega področja naravoslovja vlado pozivajo, naj razveljavi odločbo o prevladi javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z izgradnjo hidroelektrarne Mokrice. “Prosimo za strokovno in pravno dosledni ponoven razmislek o (ne)smiselnosti posega v naravo na sotočju Save, Krke in Sotle,” so zapisali.preberite več »
več … Znanstvena stroka proti gradnji HE Mokrice