Kot je povedal župan Gregor Macedoni, je dogovor o sodelovanju sklenil s svetniškimi skupinami Listo Gregorja Macedonija, SDS, Listo Naš kraj – naše mesto, SLS, NSi in DeSUS, pogovori s preostalimi svetniškimi skupinami od skupno enajstih še potekajo, s svetniško skupino Gibanja Svoboda pa tečejo zaključna usklajevanja o podpisu ločenega dogovora. Predstavil je tudi novo občinsko vodstveno ekipo, in sicer je za poklicno podžupanjo za področje družbenih dejavnosti imenoval Saro Tomšič, ki je bila novomeška podžupanja že v prejšnjem mandatu, poklicni podžupan bo tudi dosedanji vodja županovega kabineta Urban Kramar, ki bo deloval na področju sodelovanja s krajevnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami ter ostalimi deležniki. Po prejetju vseh predlogov, predvidoma prihodnji teden, bodo imenovani še nepoklicni podžupani. Dr. Jana Bolta Saje je bila po dosedanjem opravljanju funkcije v. d. direktorice decembra lani imenovana za novo direktorico novomeške občinske uprave za obdobje petih let.   Župan se je posvetil tudi ponedeljkovemu udoru strehe dvorane Olimpijskega centra Novo mesto in se zahvalil vsem prizadevnim prostovoljnim in poklicnim gasilcem za opravljeno čiščenje snega in zaščito površin pred padavinami. Izpostavil je, da je upravljalec Zavod Novo mesto upošteval vse predpisane varnostne protokole dobavitelja napihljive strehe, ki jo imamo v najemu. Škode udora, ki jo je povzročil težak moker in staljen sneg, še nismo ocenili, objekt je sicer zavarovan,  skupaj z upravljalcem Zavodom Novo mesto in dobaviteljem strehe podjetjem Duol pa si bomo prizadevali za čimprejšnjo sanacijo, na katero bodo vplivali vreme in zavarovalniški postopki.   Med pomembnejšimi projekti, ki se v kratkem zaključujejo, je župan…
več … Znani širša občinska vodstvena ekipa in bodoči projekti