V sredo je bil v državnem zboru potrjen zgodovinski predlog Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo. Po predlogu vlade bo Slovenija v zdravstvo v naslednjih desetih letih vložila skoraj 2 milijardi evrov, povprečno po 200 milijonov letno.  Sredstva bodo namenjena za obnovo zgradb, boj z epidemijo, zdravstvene storitve in zagotavljanje zdravstvenih kadrov. Za zaposlene bo to pomenilo boljše delovno okolje, za bolnike pa še bolj kakovostno in varno obravnavo v modernih prostorih. Denar bo zagotovljen v proračunu, če bodo za investicije zagotovljena sredstva iz evropskih strukturnih skladov ali evropskega proračuna, pa se bo to preneslo v tiste okvirje. V finančne okvire zdajšnjega zakona so namreč vključene tudi investicije tistih projektov, katerih financiranje je predvideno v okviru evropskega projekta REACT-EU (Pomoč pri okrevanju za kohezijo in območja Evrope) in Mehanizma za okrevanje in odpornost. Vsakoletni načrt investicij bo pripravilo ministrstvo za zdravje, potrdila ga bo vlada. Največja teža je na ministrstvu, ki bo zagotovilo ločeno evidenco investicij v obnovo obstoječih in izgradnjo novih prostorov ter objektov in nakupa v ta namen potrebne medicinske opreme, vključno z investicijami za kadrovske, logistične, infrastrukturne in druge potrebe, za katere se zagotavljajo finančna sredstva s tem zakonom. Dodaten denar v zdravstvo, zadnje tri vlade v to niso vlagale Gre torej za dodaten denar v zdravstvo, poleg obstoječih investicij. Z zakonom so tako postavljeni novi okviri slovenskega zdravstva, ne samo z vidika infrastrukture in opreme, temveč tudi z vidika kadrov. Slovenija je namreč po številu zdravnikov na 1000 prebivalcev pod evropskim povprečjem,…
več … Zgodovinsko: Za zdravstvo dve milijardi evrov