Nova tržnica se bo raztezala na več kot 1300 m² površin, zasnovana bo v treh etažah, sestavljali pa jo bodo pokrit del z eko tržnico in zunanjimi stopnicami, odprt del z nadstrešnico in pokrit del s kletjo in osebnim dvigalom. Predvidena je tudi prenova komunalne infrastrukture, uredili se bodo še dostopi za gibalno ovirane osebe. V sklopu projekta bomo prenovili Florjanov trg in Glavni trg 25, prometno pa bomo uredili še Sokolsko in Muzejsko ulico. Pred pričetkom gradnje bo zaradi dolgotrajnega pridobivanja gradbenega dovoljenja potrebno opraviti posodobitev investicijske dokumentacije, prizadevali si bomo tudi za pridobitev sredstev sofinancerjev.
več … Zelena luč za novo mestno tržnico