Že več kot 15 let se v občini Šentjernej kaže potreba po izgradnji doma starejših občanov, vendar do uresničitve tega doslej ni prišlo. Šentjernejski starostniki, ki starosti ne morejo preživljati doma, so tako nameščeni v bližnjih domovih po širši okolici. Kot kaže, bo kmalu povsem drugače, velika zasluga za to gre prav občinskemu vodstvu in resornemu ministrstvu, ki je temu prisluhnilo, in ne nazadnje tudi podjetju, ki se je odločilo za to gradnjo. Dom bo vključen v javno mrežo, cene za uporabnike bodo povsem primerljive. Avstrijsko podjetje SeneCura naj bi dom za starejše s 150 namestitvami zgradilo najkasneje do sredine leta 2023, v Šentjerneju pa so si ga zamislili kot del širše zastavljene pomoči starejšim in medgeneracijsko središče. Dom bo Šentjerneju prinesel vsaj 50 novih delovnih mest. Začetek gradnje pričakujejo še letos, in sicer na zemljišču ob enem od krajevnih trgovskih središč, pokopališču, zdravstvenem domu in otroškem vrtcu, kjer je “vse na dosegu roke”. Večina sob v domu bo enoposteljnih, nekaj bo tudi dvoposteljnih, primernih za starejše zakonske pare ali partnerje. Dom bo deloval po primerljivih cenah. V občini so si novi dom starejših zamislili kot del občinske oz. krajevne pomoči starejšim in oskrbe na domu, z različnimi dodatnimi vsebinami pa naj bi postal krajevno medgeneracijsko in družabno središče. Zanimanja za namestitve v domu je v občini in njeni okolici dovolj. Občanom oz. svojcem, ki zdaj svoje starejše sorodnike obiskujejo v Krškem, Novem mestu, Sevnici, Metliki in drugje pa bodo občutno skrajšali pot. Šentjernejski dom bo sprejemal tudi starostnike iz drugih…
več … Zelena luč za dom starejših občanov v Šentjerneju