Zmanjšanje števila prekrškov si medobčinsko redarstvo želi doseči na območju celotne občine, saj je prevelika hitrost še vedno glavni krivec vseh prometnih nesreč, hkrati pa želijo zagotoviti varnost občanov. Vabijo vas, da podate svojo pobudo oziroma željo za postavitev merilca hitrosti, prav tako vas vabijo, da posredujete tudi druge predloge oziroma pobude, ki se nanašajo na delo medobčinskega redarstva. Pobudo lahko naslovite pisno na naslov Skupna občinska uprava občin Dolenjske, Seidlova 1, 8000 Novo mesto ali elektronsko na naslov souod@novomesto.si ali pa jo sporočite preko tel. št. 07 39 39 270.
več … Zbiramo predloge občanov za delo medobčinskega redarstva