V letu 2023 je Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM Brežice) uspešno izvedel in podprl široko paleto projektov in pobud, ki so obogatile našo skupnost in prispevale k trajnostnemu razvoju regije. Z uporabo 905.879,65 EUR nepovratnih sredstev smo izpolnili in presegli naše zaveze do skupnosti, s posebnim poudarkom na področjih izobraževanja, športa, kulture in trajnostnega razvoja. preberite več »
več … Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice: Leto 2023 – leto inovacij in napredka