Zavod Emma je nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje v Krškem od leta 2007. Usmerjajo se v delo z žrtvami nasilja, katerim nudijo psihosocialno podporo in pomoč preko telefonskega in osebnega svetovanja. Žrtve nasilja imajo tudi možnost spremstva in zagovorništva v institucijah kot so sodišča, centri za socialno delo, policija in tam, kjer si uporabnik_ca sam_a želi. Ženske se dvakrat mesečno sestajajo v skupini za samopomoč, kjer spregovorijo o svojih izkušnjah ter jih opolnomočijo, da zaživijo na novo. Vabljene tudi nove članice! preberite več »
več … Zavod Emma na novi lokaciji v Krškem