Začetek gradnje hitre cestne povezave, imenovane 3. razvojna os – jug, od Novega mesta do Bele krajine oz. slovensko-hrvaške meje, se odmika nenormalno dolgo. Vlada je državni prostorski načrt (DPN) za državno cesto od avtoceste A2 pri Novem mestu do priključka Maline z uredbo sprejela že leta 2012. Oktobra 2021 je bilo nato pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo prve in druge etape ceste (od priključka Novo mesto vzhod do priključka Osredek). Vendar pa to ni postalo pravnomočno. Sodišče je gradbeno dovoljenje julija 2022 odpravilo. Na gradbeno dovoljenje so bile vložene tožbe. Doslej smo menili, da sta bili dve (novomeška civilna iniciativa in okoljevarstvena organizacija ROVO). Zdaj pa so nam iz Darsa sporočili, da so bile na Upravno sodišče RS vložene štiri tožbe. Kdo zavlačuje gradnjo prepotrebne hitre ceste in s tem onemogoča razvoj tudi Bele krajine zaenkrat še ni znano. Podatke terjamo prek informacij javnega značaja. Z Darsa so nam še pojasnili, da je Upravno sodišče RS julija 2022 gradbeno dovoljenje za gradnjo prve in druge etape, kjer gre za dobrih 5 kilometrov dolgo traso do Osredka (s povezovalno cesto do Revoza), odpravilo.  Vloga se je vrnila na ministrstvo za okolje v ponovni postopek. Dopolnjeno vlogo za gradbeno dovoljenje je DARS nato oddal septembra 2022. Kdaj bo ministrstvo za okolje izdalo novo gradbeno dovoljenje za gradnjo prve in druge etape 3. razvojne osi (NM vzhod do priključka Osredek)? Ministrstvo je odgovorilo, da je “trenutno v teku pridobivanje mnenj k dopolnjeni projektni dokumentaciji s strani pristojnih mnenjedajalcev (Agencija RS za okolje, Zavod…
več … Zapletom pri gradnji 3. razvojne osi ni videti konca