Čeprav lanske avgustovske poplave niso prizadele občine Šentjernej, pa bodo njihove posledice vseeno čutili. Direkcija Republike Slovenje za vode je namreč zaostrila pogoje za izdajo soglasij k prostorskim dokumentom, kar bo vplivalo tudi na predvidene gradnje v novi stanovanjski soseski v Šentjerneju, za katero so svetniki februarja sprejeli OPPN.preberite več »
več … Zamik gradnje nove soseske? Najprej varnost, nato pa gradnja