Vključevanje kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojne in izobraževalne ustanove krepi znanja, stališča, vrednote in prispeva k poglobljenemu celostnemu razvoju otrok in mladih. Hkrati pa prispeva tudi k razvoju in prepletanju kulturnega ter socialnega kapitala v družinskem, vrtčevskem in šolskem okolju. Na dogodku so bile predstavljene tudi  dobre prakse ter izvedena skupna razprava o prihajajočih novostih na področju kulturno-umetnostne vzgoje. Te novosti so pripravljene v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2023–2029, pod okriljem Ministrstva za kulturo in Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Podžupan Mestne občine Novo mesto  Urban Kramar je v uvodnem nagovoru poudaril, da smo ponosni na dejstvo, da je Zavod Novo mesto med vodilnimi v Sloveniji glede na kakovost in kontinuiteto izvajanja kulturno-umetnostne vzgoje otrok in mladih. Direktorica Dolenjskega muzeja Jasna Dokl Osolnik pa je izpostavila visoko kakovost pedagoških delavnic, ki so tematsko povezane z razstavami v muzeju. Delavnice so priljubljene med otroki in mladimi, kar kažejo tudi vzpodbudne številke udeležbe. Dogodek smo organizirali v sodelovanju z Dolenjskim muzejem Novo mesto, Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, Zavodom RS za šolstvo in Cankarjevim domom.
več … Zaključeno strokovno izobraževanje za koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje