Razvojni center Novo mesto je včeraj, 29. aprila 2021, zaradi omejenih sredstev začasno zaprl Povabilo »subvencioniranje obrestne mere za podjetniška posojila na območju Dolenjske za leto 2021« za podjetja in podjetnike iz Mestne občine Novo mesto. V kolikor bodo po pregledu vseh prejetih vlog, sredstva še na voljo, se bodo le ta podeljevala skladno s povabilom, do razdelitve vseh sredstev. Za vse dodatne informacije so vam na voljo na e-naslovu: miljana.balaban@rc-nm.si
več … Začasno zaprtje Povabila k subvencijam obrestne mere za novomeške podjetnike