V času delne zapore bodo promet na štirih krakih križišča usmerjali štirje nadzorniki, ki bodo glede na gostoto prometa usklajeno sproščali posamične krake, izven delovnega časa gradbenega izvajalca pa bo promet potekal nemoteno z vseh krakov križišča. Z deli v Žabji vasi se bo nadgradila prenova Levičnikove ceste, ki je potekala v avgustu v obdobju kolektivnih dopustov največjih novomeških podjetij, 1750 metrov dolgemu prenovljenemu cestnemu odseku pa se bo tako priključilo še preplaščeno križišče. Sredstva za preplastitev bo zagotovila Direkcija RS za infrastrukturo.
več … Za vikend skozi križišče v Žabji vasi izmenično enosmerno