Občina Brežice je v letu 2022 preko javnega razpisa za spodbujanje podjetništva namenila 160.000 evrov, kar je za 40.000 evrov več sredstev kot leto prej. Na razpisu je bilo uspešnih 37 popolnih vlog. Povprečna višina sofinanciranja upravičenih stroškov je znašala dobrih 21 %. preberite več »
več … Za spodbude podjetništvu lani 25 odstotkov več denarja