Potem, ko je tudi Občinska volilna komisija Občine Šentjernej po izteku roka za vložitev kandidatur na svoji seji pregledala prejete kandidature, je jasno, da se bosta za županski stolček potegovala dva: poleg sedanjega župana Jožeta Simončiča (predlagatelj Peter Cvelbar in skupina volivcev) še novo ime na politične prizorišču: Aleš Trbanc (predlagatelj SDS).preberite več »
več … Za šentjernejskega župana poleg Jožeta Simončiča kandidira še harmonikar Aleš Trbanc