Mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor, je ob včerajšnjem obisku Žužemberka spregovoril tudi o napovedanem referendumu o Zakonu o vodah in opozoril, da se referendum zlorablja. Zakon namreč sploh ne posega v ustavno pravico do pitne vode, kot so to podpisnike prepričevali pobudniki referenduma iz vrst nevladnih organizacij in strank tranzicijske levice.  Vizjak je poudaril, da sta bistvena namena zakona dva, in sicer več sredstev za vzdrževanje vodotokov (25 milijonov evrov letos), posegi v priobalna zemljišča pa so bolj poostreni. Dovoljeni so samo objekti za javno rabo. Večina zbirateljev podpisov zakona ni niti prebrala, zbiranje podpisov pod različnimi pretvezami Že doslej so tudi opozarjali, da večina tistih, ki je zbirala podpisa za referendum (ta bo 11. julija), sploh ni prebrala spremembe zakona o vodah. Vizjak je že pred tem tudi ocenil, da je šlo pri zbiranju teh podpisov in nagovarjanju podpisnikov za diametralno nasprotje tistega, kar zakon o vodah dejansko pomeni. Na to, da je zbiranje podpisov za referendum potekalo pod različnimi pretvezami, zaznavajo tudi državljani. Ena od pretvez je bila tudi peticija za pitno vodo, dostop do vode, čeprav imamo to že vse zapisano v ustavi in ima vsak državljan in državljanka pravico do tega. Za referendumom stojijo tisti, ki jim zakon onemogoča gradnjo v priobalnem pasu Za kaj gre v bistvu pri tem referendumu, je zelo nazorno pojasnil Zmago Jelinčič Plemeniti (SNS): “Treba je rušiti vse, kar pripravi zdajšnja vlada, kar je neumno, nesmiselno in škodljivo za državo.” Za referendumom stojijo tisti, ki jim je z…
več … Za referendumom stojijo tisti, ki hočejo po starem zakonu delati, kakor jim paše!