V letošnjem letu je Lokalna akcijska skupina Krško izvedla drugi tabor z mladimi Romi in Rominjami, ki se imenuje tabor Spoznavanje vrednot narave in premoženja. LAS Krško te tabore izvaja že leta, sodelujejo pa lokalni enoti Centra za socialno delo ter Policijske postaje Krško in Mladinski center Krško. Po letih tovrstnih taborov, ki so običajno zajemale celodnevno delovno akcijo, smo se v delovni skupini, ki ta tabor pripravlja, odločili za nekaj drugačnega. Osem mladih Romov in Rominj s spremljevalci je odšli na poučen izlet v Mursko Soboto. preberite več »
več … Za mlade Rome: Tabor spoznavanja vrednot narave in premoženja