Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena najpomembnejših gospodarskih javnih služb varstva okolja. Občina Sevnica na tem področju sistematično dela na podlagi zastavljenih strateških ciljev za urejanje celotnega območja občine. preberite več »
več … Za male čistilne naprave 19 tisočakov