Priznanje za sodelovanje na likovnem natečaju »Varni v prometu« so prejeli Vrtec Ciciban – enota Ciciban, Vrtec Ciciban – enota Kekec, Vrtec Ciciban – enota Labod, Vrtec Modrinček, Vrtec Otočec, Vrtec Pedenjped – enota Metka, Vrtec Pedenjped – enota Ostržek, Vrtec Pedenjped – enota Sapramiška, Vrtec Pedenjped – enota Videk in Vrtec Stopiče. Priznanje za izstopajoče likovno delo na likovnem natečaju »Varni v prometu« so prejeli Lola Glas iz vrtca Ciciban, Žiga Pehnec Čerpnjak iz vrtca Ciciban, Tea Košale iz vrtca Modrinček, Lucija Dolinar iz vrtca Otočec in Vid Mavrič iz vrtca Otočec. Priznanje za sodelovanje na literarnem natečaju »Bodočnost mobilnosti« sta prejeli Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Šolskega centra Novo mesto in Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola iz Šolskega centra Novo mesto. Priznanje za izstopajoče literarno delo na literarnem natečaju »Bodočnost mobilnosti« so prejeli Slavko Hysz iz Srednje elektro šole in tehniške gimnazije, Žiga Kastelic iz Srednje elektro šole in tehniške gimnazije, Alja Miklič iz Srednje elektro šole in tehniške gimnazije in Matija Turk iz Srednje elektro šole in tehniške gimnazije. Priznanje za najboljša literarna dela na literarnem natečaju »Bodočnost mobilnosti« so prejeli Maksim Hidanovič Stariha iz Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole za delo Krivec, Aleksej Kulovec Ulčič iz Srednje elektro šole in tehniške gimnazije za delo O trajnostni mobilnosti in Daša Schweiger iz Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole za delo Ime mi je prihodnost, me veseli.
več … Za izstopajoča umetniška dela s priznanji nagradili vrtčevske otroke in dijake