Med dodatke spadajo: – Dodatek za nego otroka – Enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov za vse otroke – Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence – Krizni dodatek – Solidarnostni dodatek za upokojence   Dodatek za nego otroka Dodatek za nego otroka se povečuje za 100 evrov. Poračun višjega dodatka za oktober, november in december 2020 v višini 300 evrov se bo izvedel do 31. januarja 2021. Od januarja 2021 pa bo znesek dodatka za nego višji do konca epidemije.   Enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov za vse otroke Prejeme ga eden od staršev oz. rejnik otroka do starosti 18 let s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki dejansko živi v Sloveniji. Do 31. januarja 2021 bo izvedeno izplačilo za tiste starše, ki prejemajo otroški dodatek in za rejnike otrok, starih do 18 let. Izplačilo za tiste, ki ne prejemajo otroškega dodatka bo odvisno od časa oddaja vloge. Rok za oddajo vloge je do 31. januarja 2021. MDDSZ bo do 31. januarja po uradni dolžnosti vsem staršem, ki prejemajo otroški dodatek in za rejnike otrok, starih do 18 let, izplačalo 50 evrov. Starši, ki niso upravičenci do otroškega dodatka, bodo morali oddati vlogo do 31. januarja 2021. Vloga bo dostopna na spletni strani MDDSZ in eUprave predvidoma od 8. 1. 2021. Vloga bo dostopna na eUpravi v kratkem, bo preprosta.   Povečan dodatek za velike družine Znesek letnega dodatka za velike družine se za čas do konca epidemije poveča za 100 evrov za družine s tremi otroki in za 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki. Za obstoječe upravičence do dodatka za veliko družino…
več … Za državljane na voljo posebni dodatki, ki ne bodo obdavčeni