Vlada je Razvojnemu centru Novo mesto, občinam Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Trebnje, Mirna Peč, Semič, Črnomelj, Metlika ter Mestni občini Novo mesto in Slovenskim železnicam odobrila sodelovanje pri ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje ”Poti prihodnosti Ljubljana – Novo mesto – Karlovec – Zagreb” s sedežem v Novem mestu. Združenje bo s ciljem pospeševanja čezmejnega sodelovanja in uresničevanja kohezijske politike izvajalo skupne aktivnosti.preberite več »
več … Za dolenjsko železnico znotraj Evropskega združenja