Število posredovanj gasilcev Gasilskoreševalnega centra Novo mesto raste iz leta v leto. Če so med gorečimi objekti v preteklosti prevladovali kozolci, gasilci zdaj gasijo največ požarov v naravi in industrijskih objektih, več pa je tudi posredovanj ob neurjih. …preberite več »
več … Vse več posredovanj: Kličejo, zaradi česar prej niso