V nedeljo bodo v občinah, kjer živi avtohtono naseljena romska skupnost, volili tudi romske svetnike. Zakon o lokalni samoupravi določa 20 občin, v katerih imajo Romi svojega predstavnika v občinskem svetu. A v dveh od njih, Semiču in Lendavi, v nedeljo volitev romskih svetnikov še ne bo, ampak bodo te potekale 15. januarja.preberite več »
več … Volitve romskega svetnika v Semiču šele 15. januarja