Vlada je včeraj sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje–Mokronog–Sevnica. Z novim daljnovodom bo omogočena boljša in zanesljivejša oskrba z električno energijo, kar je posebej pomembno z vidika uporabnikov v okviru obstoječih in predvidenih gospodarskih con, na območju občin, po katerih poteka DPN. Gre za občine Mirna, Mokronog–Trebelno, Šentrupert, Trebnje in Sevnica. Daljnovod, v skupni dolžini približno 24,4 kilometra (km), je dvosistemski daljnovod nazivne napetosti 110 kV. Daljnovod se na odseku, od začetka trase do območja poselitve pri razdelilni transformatorski postaji (RTP) Mokronog, v dolžini približno 9,4 km, izvede kot nadzemni vod. Na območju vključitve v RTP Mokronog se izvede podzemni vod v dolžini približno 490 metrov (m). Zatem se trasa nadaljuje kot nadzemni vod v dolžini približno 14,5 km, vse do območja RTP Sevnica, kjer se na območju vključitve v RTP izvede kot podzemni vod v dolžini približno 170 m. Uredba je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja, je razvidno iz sporočila za javnost po seji vlade. Načrtovana trasa daljnovoda (vir: arhiv) M. D.
več … Vladna uredba za daljnovod Trebnje – Mokronog – Sevnica