V sklopu vladnega obiska Jugovzhodne Slovenije je dr. Metka Gorišek, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor, obiskala občino Šentjernej. Župan Jože Simončič s sodelavci občinske uprave je na pogovorih izpostavil pomembnost ureditve povodja potoka Kobila z zagotovitvijo poplavne varnosti in nujnost večnamenskih zadrževalnikov vode za ureditev povodja potoka Pendirjevka. Prav tako so se pogovarjali o črpanju EU sredstev na podlagi javnih razpisov iz Načrta za okrevanje in odpornost (izgradnja energetsko učinkovitih sistemov komunalnih odpadnih vod za aglomeracije manjše od 2000 populacijskih enot) in o problematiki črpanja sredstev iz programskega obdobja 2014-2020 iz mehanizma Dogovora za razvoj regije (odvajanje in čiščenje odpadne vode). preberite več »
več … Vlada v Šentjerneju: o poplavni varnosti in šentjernejski obvoznici