Vlada je na včerajšnji seji imenovala po šest članov svetov javnih zdravstvenih zavodov, in sicer po štiri člane ustanovitelja, predstavnika zavarovanca in predstavnika uporabnikov. Člane svetov zavodov je vlada imenovala za mandatno dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.preberite več »
več … Vlada imenovala člane svetov SB Novo mesto in Brežice