Agencija za trg vrednostnih papirjev je ustavila postopek, ki ga je vodila proti ministru za okolje in prostor Andreju Vizjaku zaradi suma zlorabe notranjih informacij pri lanskem nakupu delnic Petrola. Na ATVP odločitve zaradi zaupne narave postopkov ne komentirajo, po neuradnih informacijah pa za vložitev kazenske ovadbe ni bilo dovolj dokazov.preberite več »
več … Vizjak in delnice Petrola: ATVP ustavil postopek proti ministru