Vodstvo NTK Krka Novo mesto ostaja zvesto dobri tradiciji in se tudi letos priklanja spominu Egona Žabkarja, žal le virtualno preberite več »
na Virtualni Žabkarjev memorial