Slovenija je vinorodna dežela, a je glede na trende zadnjih let ta njen status čedalje bolj ogrožen. Krčenje vinogradov in naseljevanje zidanic, ki se iz gospodarskih spreminjajo v stanovanjske objekte, spreminja kulturno krajino, ki ji grozi, da bo dokončno izgubila svoj vinogradniški značaj. Da bi ustavila te trende je Civilna iniciativa za ohranitev in zaščito vinskih goric in pripravila deset pobud, ki jih je naslovila na pristojna ministrstva.preberite več »
več … Vinograde sekajo, zidanice naseljujejo