Ob drugačnih razmerah bi v tem tednu potekala obeležitev 150-letnice poslopja Glasbene šole Sevnica. Ta visok jubilej je še posebej slovesen, saj se šola ponaša s prenovljeno zunanjostjo. Prej obstoječo ploščad pred šolo je zamenjala armiranobetonska konstrukcija v dveh nivojih, na vrhnji za klopi in parkirna mesta za kolesa, v kletni etaži so enotno urejene drvarnice. Drugi del projekta celovite ureditve pa je zajemal izvedbo fasade ter ureditev okolice in odvodnjavanja pri šoli. preberite več »
več … VIDEO: Predstavitev prenove Glasbene šole Sevnica